Lektorált folyóirat
Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó

Főszerkesztő:
Tóth Valéria

Felelős szerkesztő:
Bába Barbara

Szerkesztőbizottság:
Bölcskei Andrea
Csomortáni Magdolna
Hoffmann István
Pelczéder Katalin
Póczos Rita
Rácz Anita
Sjöblom, Paula
Slíz Mariann
Tóth Valéria
Török Tamás

Technikai szerkesztő:
Porczió Veronika

Borítóterv
Varga József

ISSN 1789-0128 (nyomtatott)
ISSN xxxxx (online)

A Helynévtörténeti Tanulmányok példányainak megvásárlása


A Helynévtörténeti Tanulmányok egyes példányai megvásárolhatók a DE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének könyvtárában, vagy megrendelhetők a következő címeken:
E-mail: info@mnytud.arts.unideb.hu
Postai cím: 4010 Debrecen, Pf. 54.
Telefon: +36 (52) 512-923