Lektorált folyóirat
Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó

Főszerkesztő:
Tóth Valéria

Felelős szerkesztő:
Bába Barbara

Szerkesztőbizottság:
Bölcskei Andrea
Csomortáni Magdolna
Hoffmann István
Pelczéder Katalin
Póczos Rita
Rácz Anita
Sjöblom, Paula
Slíz Mariann
Tóth Valéria
Török Tamás

Technikai szerkesztő:
Porczió Veronika

Borítóterv
Varga József

ISSN 1789-0128 (nyomtatott)
ISSN xxxxx (online)

Felhasználói szerződés és etikai nyilatkozat


A Helynévtörténeti Tanulmányok folyóiratához beérkező tanulmányok elfogadásáról – lektorálási folyamatot követően – a szerkesztőbizottság dönt. A lektorálás folyamatáról a Lektorálás menüpont alatt további információk találhatók.

A folyóiratban nem közlünk korábban már megjelent írásokat, azaz a másodközlést és az egyidejű publikálást sem engedélyezzük. Az egyes számok szerzőitől előzetesen nyilatkozatot kérünk erre vonatkozóan. A Helynévtörténeti Tanulmányokban megjelent írások ugyanakkor a szerkesztőség engedélye nélkül – az első megjelenés adatainak feltüntetésével – újra közölhetők. A folyóirat szerkesztésekor plágiumszűrést nem alkalmazunk, de a szerzőktől a tanulmányuk megküldésekor a másodközlésre vonatkozó nyilatkozat mellett plágiumnyilatkozatot is kérünk.
A szerkesztőbizottság által (a lektori véleménnyel összhangban) visszautasított írásokat e-mailben visszaküldjük a szerzőknek.
A szerkesztőség és a lektorok a szerkesztési/lektorálási munkálatok során szerzett tudást és információt titkosan kezelik, saját tudományos céljaikra nem használják fel.