Lektorált folyóirat
Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó

Főszerkesztő:
Tóth Valéria

Felelős szerkesztő:
Bába Barbara

Szerkesztőbizottság:
Bölcskei Andrea
Csomortáni Magdolna
Hoffmann István
Pelczéder Katalin
Póczos Rita
Rácz Anita
Sjöblom, Paula
Slíz Mariann
Tóth Valéria
Török Tamás

Technikai szerkesztő:
Porczió Veronika

Borítóterv
Varga József

ISSN 1789-0128 (nyomtatott)
ISSN xxxxx (online)

A Helynévtörténeti Tanulmányokhoz benyújtott írások lektorálásáról


A Helynévtörténeti Tanulmányokban csak lektorált tanulmányok jelenhetnek meg. A benyújtott cikkek elbírálása „duplán vak” lektorálással történik, azaz sem a szerzők, sem a lektorok nem tudják, kik bírálták írásukat, illetve hogy kinek az írását lektorálták. A lektorok felkérése a szerkesztőbizottság hatáskörébe tartozik. A szerkesztőbizottság tagjaitól és a felkért lektoroktól a duplán vak lektorálás megvalósítása érdekében titoktartást kérünk, de a lektorok dönthetnek úgy, hogy a nevük feltüntetésével vállalják lektori véleményüket. Ezzel a tanulmányok szerzői és a lektorok közötti szakmai párbeszédet kívánjuk segíteni. A szerkesztőség vállalja, hogy a beérkezett tanulmányokat – amennyiben azok az adott év szeptember 30-ig beérkeznek, és az adott szám terjedelme ezt megengedi – a lektoráltatást követően a folyóirat soron következő számában megjelenteti.