Lektorált folyóirat
Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó

Főszerkesztő:
Tóth Valéria

Felelős szerkesztő:
Bába Barbara

Szerkesztőbizottság:
Bölcskei Andrea
Csomortáni Magdolna
Hoffmann István
Pelczéder Katalin
Póczos Rita
Rácz Anita
Sjöblom, Paula
Slíz Mariann
Tóth Valéria
Török Tamás

Technikai szerkesztő:
Porczió Veronika

Borítóterv
Varga József

ISSN 1789-0128 (nyomtatott)
ISSN xxxxx (online)

Impresszum


A Helynévtörténeti Tanulmányok nyílt hozzáférésű (Open Access) folyóirat, a megjelent és a honlapon elektronikusan is közzétett tanulmányok ellenszolgáltatás nélkül bárki számára szabadon letölthetők.
A Helynévtörténeti Tanulmányok folyóiratban való megjelenéshez közlési díjat nem számolunk fel.
© Debreceni Egyetemi Kiadó, beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát.