Lektorált folyóirat
Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó

Szerkesztőbizottság:
Hoffmann István
Tóth Valéria

Technikai szerkesztő:
Tóth Valéria

Borítóterv
Varga József

ISSN 1789-0128 (nyomtatott)
ISSN xxxxx (online)

A Helynévtörténeti Tanulmányokhoz benyújtott írások lektorálásáról


A Helynévtörténeti Tanulmányokban csak lektorált írások jelenhetnek meg. A benyújtott cikkek elbírálása úgynevezett vaklektorálással történik, azaz sem a szerzők, sem a lektorok nem tudják kik bírálták írásukat, illetve hogy kinek az írását lektorálták.