Lektorált folyóirat
Kiadja a Debreceni Egyetemi Kiadó

Szerkesztőbizottság:
Hoffmann István
Tóth Valéria

Technikai szerkesztő:
Tóth Valéria

Borítóterv
Varga József

ISSN 1789-0128 (nyomtatott)
ISSN xxxxx (online)

A Helynévtörténeti Tanulmányokról

A Helynévtörténeti Tanulmányok célja, hogy szakmailag ellenőrzött, tudományos fórumot biztosítson a Kárpát-medence helyneveinek történetét kutató szakemberek számára. Ennek fontosságát egyrészt az magyarázza, hogy e tudományterületet – interdiszciplináris jellegéből adódóan – különböző tudományok képviselői: nyelvészek, történészek, régészek, a néprajz és a történeti földrajz stb. kutatói művelik. A folyóiratnak másrészt fontos szerepe lehet abban is, hogy a Kárpát-medencében ma jelen lévő és egykor jelen volt nyelvek helyneveinek elemzésére közös fórumon nyíljon lehetőség.